Kommer verkligen världens ledare att agera efter mötet? Över 80 länder har skrivit på ett papper om att minsta metanutsläppen med 30% till 2030. Frågan är om pappret är guld värt för framtiden?