Cheferna säger först att man inte delar samma bild att det är ohållbart. Sen tillsätter man en samordnare som skall samordna personalbrist med antalet föderskor. Gratis får man förmoda eftersom det inte finns pengar. Kravet från barmorskorna är en barnmorska per föderska och det säger man sig nu, helt plötsligt vilja möta. Allt för att locka tillbaka de som sagt upp sig. Frågan är om det är realisktiskt ur någons synvinkel? Plötsligt händer det…eller inte…