Det enda folk pratar om just nu, inklusive jag själv är när nästa resa bär av. Men då pratar vi privatresande. Jag tillhör en av de som tippar att minskningen av affärsresandet är mellan 60-70%. Det fungerar ju så bra ändå. Men det är väldigt olika vad man tippar. Vad tror du?