Jag ser återigen tendenser att anklaga och avfärda Anders Tegnells och folkhälsomyndighetens hantering av rådande Pandemi. Eftersom vi fortfarande befinner oss mitt i detta elände så är det alldeles för tidigt att dra några slutsatser alls om hur bra eller dålig den svenska modellen är. Så kan inte alla besserwissrar bara vara tysta ett år till eller två

Enligt Omni.se Idag kan har Johan Giesecke uttalat sig i TV4s morgonsoffa och sagt att ”Sverige följer en modell som fungerat.” Och Agnes Wold antyder att; om inte hon ens vet, vilket Agnes gör i DN (19/12), varför skulle då någon annan veta?

Jag har faktiskt helt ärligt ingen aning och om jag inte har någon aning som ändå är läkare, biolog, mikrobiolog och har läst in mig relativt mycket jämfört med många andra och tänkt på dessa frågor flera timmar om dagen, hur kan då folk vara så säkra på vad som är rätt och fel att göra?

Agnes Wold, Professor, DN (19/12)

Resindustrin är död, Leve reseindustrin

Vi får bara inte glömma tt det var redan tidigt i våras som vi alla fick höra av bl.a Matti Sällberg att det inte kommer att finnas ett vaccin tillgängligt innan 2021. Och det är precis det vi ser nu. Det var också vid samma tidpunkt som Agnes Wold lär meddela att vi nog inte skulle resa utomlands alls på ett år eller så.

För mig som har arbetat hela mitt yrkesliv i reseindustrin så var det uttalandet som att dra ned rullgardinen för en hel bransch. Och var står vi idag?

Men jag kan också beklaga att den politiska oppositionen nu finner det lämpligt att ge sig på regeringen och folkhälsomyndigheten. Man försöker ta billiga politiska poäng för att röster höjs bland såväl borgare och bönder. Bara för att vi inte stängt Sverige. Nej skämmas det borde ni göra allihop.
In i skamvrån med er.

Såväl röda som blå beslut har varit fel

Det har varit tämligen klargjort, dessutom tydligt, att Pandemin skulle slå hårt mot våra äldre i samhället. Likväl så ser man inga politiska tendenser från vare sig den ena eller andra sidan att ta kommandot tillbaka. Att ta in vård och omsorgs totala ansvar under staten igen. Och bara se till att det fungerar igen efter decennier av bedrövliga såväl röda som blå politiska beslut.

Hur kan man annars försvara att våra äldre på boenden och i hemtjänst måste träffa så många olika personer. Eller att det inte finns tillräckligt med personal. Ansvaret för vård och omsorg borde istället ligga på regeringen.

Det är förstås någon räknenisse som tagit fram siffror på att det befintliga systemet är mest effektivt. Och det är det säkert också om man ser till kostnaderna. Men ser man till den mjuka ”bry sig om varandra” faktorn så har Sverige förlorat effektiviteten. Men det gjorde vi före pandemin. Långt, långt före pandemin.