Om Krönikan.se

Krönikan.se startade den 1:a oktober 2018 och med målet att bli en ledande blogg för krönikor, kåserier och kommentarer. Ämnena kommer variera från politik via musik & film, sport & fritid till natur. Givetvis har vi aktuella listor att kommentera.

Krönikan.se är politiskt obundet men står till vänster-centralt och liberal-höger för att tydligt bredda den politiska mittfåran. Och lämna ytterligheterna till både vänster och höger utanför. Tills dess att dessa ytterligheter själva står för annat än utanförskap. Att man accepterar och inkluderar.

Välkomna till;

Med Vänlig Hälsning
Stefan Sladden Eng